Mitsubishi

Maximan Hyper Inverter

Marknadens hetaste luftvärmepump

Med underhållsvärme

Pris : 17700 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

(SRK/SRC20ZJX-SA)

Värmeeffekt :0,9-4,3 KW

Kyleffekt :0,9-3,1
COP:5,56
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Maximan Hyper Inverter

Med underhållsvärme


Pris : 17990 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation

(SRK/SRC25ZJX-SA)

Värmeeffekt :4,7 KW


Kyleffekt :3,2 KW
COP:5,26
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Maximan Hyper Inverter
Golv model

Pris : 17990 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation

(SRK/SRC25ZJX-SA)

Värmeeffekt :4,7 KW

Kyleffekt :3,2 KW
COP:4,8
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mitsubishi MSZ-GE25VAH

Pris : 12990 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation
Värmeeffekt :4,5 KW
Kyleffekt :3,2 KW
COP:4,57
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mitsubishi MSZ-FH25VEHZ

Pris : 15990 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation
Värmeeffekt :6,3 KW

Kyleffekt :3,5 KW
COP:5,33
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mitsubishi MSZ-FH35VEHZ

Pris : 16490 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation
Värmeeffekt :7,7 KW
Kyleffekt :0,4 KW
COP:4,71
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mitsubishi MSZ-KA25VAH

Pris : 18490 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation
Värmeeffekt :5,1 KW

Kyleffekt :3,2 KW

COP:4,07
Ytterligare detaljer
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mitsubishi MSZ-KA35VAH

Pris : 19990 kr inkl. moms

Inkl standard- installation och ROT

5års total garanti

 OBS: Säljs bara med installation
Värmeeffekt :6,2 KW

Kyleffekt :3,9 KW

COP:3,64
Ytterligare detaljer

Hydrolution A2W 120

Pris : 65900 kr inkl. moms

5års total garanti

Marknadens bästa luft/vatten värmepump
Komplett system för värme, varmvatten och kyla
Varvtalsstyrd kompressor som styrs efter behov
+58°C framledningstemperatur med endast kompressordrift vid utetemperatur ned till -20°C (+65°C med påslagen värmepatron)
Enkel installation (endast en innedel och en utedel)
Splitsystem – ingen frysrisk i vattenledningar
Marknadens högsta COP (Offert för installation tillkommer efter kostnadsfri personligt besök)
Värmepatroner: 9 kW
Nominell kapacitet: 9 kW
COP: 3,7
Ytterligare detaljer


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply